Wat betekent “Waardeberging”

De betere inbraakwerende kluizen worden allemaal getest door een onafhankelijk keuringsinstituut. Wanneer er bijvoorbeeld een waardeberging vermeld staat van 5000 euro, dan mag u daar 5000 euro aan contanten in opbergen voor uw verzekering. Voor sieraden en andere kostbaarheden mag dat vaak een veelvoud zijn maar dat moet altijd in overleg met uw verzekering.

Goede inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens Europese normeringen EN 14450 en EN 1143-1. Alleen kluizen met één van deze normeringen hebben een waardeberging. De waardeberging wordt bepaald door een team van experts die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken en die bij het testen de kluis aanvallen met het nieuwste inbraakgereedschap.

De mate van weerstand tegen aanvallen van buitenaf wordt ook wel uitgedrukt in waardeberging. Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Let op: Stem dit altijd vooraf af met de verzekeraar. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag hoe inbraakwerender de kluis is.

TIP: Wanneer u voornemens bent een kluis aan te schaffen ga dan in overleg met uw verzekering over de Waardeberging. Laat uw verzekering schriftelijk bevestigen dat zij akkoord gaan met de overeen gekomen waardeberging. Dat voorkomt problemen na een eventuele inbraak of diefstal.

Kluizen normering


Wat betekent normering “Brandwerend”

De brandwerendheid van een kluis kan beïnvloed worden door verschillende zaken. Hierbij kunt u denken aan:
  • De tijdsduur van een brand
  • Verschillende materialen die gebruikt worden.
  • Of het vuur lopend is of stilstaat.

  • Bij een brand kan de temperatuur oplopen tot 600 á 800 graden. Brandwerende producten zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat de temperatuur binnen de kluis lager blijft. Hierdoor kan voorkomen worden dat papier en/of data beschadigd. Er wordt altijd gesproken over een de brandvertragend. Dit wel zeggen dat een kluis tot een bepaalde tijd beschermd is tegen deze hoge temperaturen. Dit kan bijvoorbeeld 30 minuten zijn, maar ook 1 uur of langer.

    Houdt er rekening mee dat datadragers (CD’s / Externe harddisk / USB’s) bij circa 50 graden beschadigd raken. Bij papier ligt deze temperatuur een stuk hoger, namelijk 175 graden. Datasafes zijn speciaal gemaakt om data te beschermen. Deze zijn ook beschermd tegen vocht, stof en roetdeeltjes. Er zijn mogelijkheden om databoxen te combineren met brandwerende kluizen. Hiermee wordt de data optimaal beschermd.

    Montage van een kluis

    Elke kluis hoort deugdelijk verankerd te worden aan een stevige muur. Bijna alle kluizen hebben 2 montagegaten in de vloer en/of de achterwand. Het montagemateriaal wordt meestal standaard meegeleverd, bestaande uit 2 houtdraadbouten met bijpassende muurpluggen. TIP: Plaats de kluis bij voorkeur op de begane grond of lager. Bij brand is de temperatuurontwikkeling op de verdieping of zolder veel hoger dan op de begane grond of kelder!